Ako sa zvyšovala náhrada za využívanie súkromného vozidla na služobné účely?

Suma náhrady za 1 kilometer