"Een moderne vrouw kan goed klussen"

Panelonderzoek onder 2000 Nederlanders