Ekonomisk frihet | 2023

Grafiken visar The Heritage Foundations sammanställning över ekonomisk frihet i EU-länderna och de länder som vill gå med i unionen. EU-länder är blåa, kandidatländer orange och ansökarländer beige.