Her utsettes flest for vold

Andelen som svarte ja på spørsmålet «Har du selv blitt utsatt for vold i tjenesten i løpet av de siste to årene?», i Politiforums spørreundersøkelse fra 2023. Undersøkelsen ble besvart av nesten 3000 politiansatte.