Lønnen som oppgis er brutto. Dette er altså lønnen før du betaler skatt. Årslønnen er månedslønnen ganget med 12. Det er tilnærmet riktig, men tar ikke nødvendigvis hensyn til lønnsøkning i løpet av året, sesongsvingninger, med mer.