Število prodaj stanovanjskih nepremičnin po četrtletjih