Summapylväskaavio 10 vuotta täyttäneiden suomalaisten osallistumisesta yhdistystoimintaan kuluneen vuoden aikana vuonna 2017. Ikäryhmien tai asuinalueen vertailussa osallistuneiden määrä on n. 50 %. Poikkeuksena 10-14-vuotiaat, joista 82 % oli osallistunut yhdistystoimintaan.