Så mye skog gikk tapt per kilometer med vei

Totalt har de syv veistykkene krevd 6.424 dekar skog.