Μέση ταχύτητα internet (Mbps) ανά περιοχή.

Δεδομένα με βάση τις μετρήσεις που έγιναν το πρώτο τρίμηνο του 2022.