Inwonersaantal Leiden 2024

Procentuele verandering van 2024 naar 2044