Grafiek 2. Uitgaven voor sociale bescherming in België, per type, in % van het bbp (2012 - 2022)