Hodnoty před rokem 2020 jsou skutečné, hodnoty pro rok 2020 jsou rozpočtované.