Grafene er indeksert til å starte på 100 den dagen børsfallet begynte. X-aksen viser antall børsdager.