Graf som visar hur antalet flyglandningar minskar under pandemin, och sedan ökar men planar ut på en lägre nivå