ES valstis ar augstāko un zemāko gada inflāciju un inflācija Baltijas valstīs