Diagrammet viser prognoser for markedsandelene for fem solcelletyper fra 2022 til 2032.