Heltidsansatte, årslønn beregnet fra månedslønn sept 2019