Inga uppgifter finns för Grekland då dessa enligt Eurostat är konfidentiella.