Стокова размена со странство на Северна Македонија од јануари до декември 2021 година.