EU-kommissionens ekonomiska höstprognos 2023 | Statsskulder

Grafiken visar EU-kommissionens prognos för statsskulden som andel av BNP för valt år i EU-länderna.