Andel verkställda av- och utvisningar i EU | 2021 till första halvan av 2023

Staplarna visar andelen verkställda av- och utvisningar mellan första kvartalet 2021 och andra kvartalet 2023.