Noot: de gegevens opgenomen in de figuur zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Geen gegevens beschikbaar voor 2004. Zie: 'Meer info over definities en bronnen'.
 f 
in