Status for vaksinering av sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og ufaglærte på sykehjem, hjemmetjeneste og personer i omsorgstjenesten og i forebyggende tjeneste. Tallene gjelder kun fast ansatte. Personer som ikke vil oppgi vaksinestatus registreres som uvaksinerte.