Tallene på antall studenter ved hvert studiested er hentet inn fra Nokut. De andre tallene er hentet inn fra studiestedene via mail. Ikke alle studiestedene har sendt tall til Sykepleien.