Industrijska proizvodnja v Nemčiji

v indeksnih točkah; 2015 = 100