Konsekvenser for pasienter

Diagrammet viser andelen sykepleiere som har svart «i stor grad» eller «i svært stor grad» på spørsmålet «I hvilken grad tror du ny teknologi innen helse og omsorg vil føre til følgende for pasienter i nær fremtid?»