Het aantal ww-uitkeringen in de negen belangrijkste sectoren in Zeeland. Maart 2017 vergeleken met maart 2018.