Jo mørkere farve, des større er landbrugets andel af statens BNP.