10 najbardziej zadłużonych firm, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne