Figuren viser utviklingen i fordeling mellom menn og kvinner i finansnæringen fra 2000 til 2022