EU-kommissionens ekonomiska höstprognos 2023 | Budgetbalans

Grafiken visar EU-kommissionens prognos för budgetbalansen – skillnaden mellan statens inkomster och utgifter som andel av BNP – för valt år i EU-länderna.