Statistiken visar den procentuella minskningen av antalet personer, 65 år och äldre, som bodde i bostad med särskild service den 1 oktober 2017 jämfört med samma datum 2014.