Befolkning | 2022

Grafiken visar befolkningsmängden 2022 i EU-länderna och de länder som vill gå med i unionen. EU-länder är blåa, kandidatländer orange och ansökarländer beige.