Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych w grupach branżowych