Tall i millioner kroner. Godtgjørelse for inntektsåret 2017.