Noot: cijfers gecorrigeerd voor verschillen naar geslacht en leeftijd. De gegevens opgenomen in de figuur zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Zie: 'Meer info over definities en bronnen'.
 f 
in