Οι επιδόσεις των ελληνικών ομάδων αποτυπώθηκαν με ποσοστιαία μορφή, καθώς η κάθε μία έχει διαφορετικό αριθμό συμμετοχών.