Självmord i EU-länderna | 2011–2020

Staplarna visar antalet självmord i valt EU-land per år sedan 2011.