Porcentaxe de votos ao BNG en cada sección censual