Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 22.2 - 4.3 2018 gjennomført til sammen 2019 CAWI-intervjuer i et nasjonalt representativt utvalg med personer 18 år +