Evolución do número de apartamentos turísticos, cuartos e prazas en Galicia