For totalaffald og husholdningsaffald er der ikke data fra Irland og Grækenland. For kommunalaffald er der ikke data for Irland
 f 
in