*Tallene er foreløpige, Kappahls tall er basert på avvikende regnskapsår. Zaras 2017-tall er for hele året, mens 2018-tallene er anslag.