Výkonnosť nízkonákladových európskych leteckých spoločností za rok 2023 na akciovom trhu

Porovnanie výkonnosti leteckých dopravcov v Európe