Forklaring: Registeret vil kun gi en oversikt over usikret gjeld (her: understreket), som kredittkort og forbrukslån. Loven gir anledning til å hente ut all gjeld, og systemene støtter det, men departementet vil bare at bankene viser usikret gjeld. Studielån er heller ikke med.