Andel tvångsavvisade personer från EU-länderna

Staplarna visar hur stor andel av de verkställda utvisningarna som sker med tvångsmedel till skillnad från frivilligt återvändande. Perioden som avses är 2022 till och med första halvan av 2023.