Av de som svarade som är 70 år eller äldre (totalt 52 personer) är ensamheten problematisk för 21 procent. 60 procent upplever inte ensamhet som ett problem.