Høyere utdanning av 5 års varighet eller mer (ved universitet, høgskole eller tilsvarende) Høyere utdanning av 1-4 års varighet (ved universitet, høgskole eller tilsvarende) 3-årig videregående skole / fagbrev, yrkesfag ved videregående skole Grunnskole / folkeskole / realskole
 f 
in