Norsk havvindnæring

Vekst i omsetning og antall ansatte i norsk havvindindustri. Graf er basert på tall fra Multiconsult, Menon, GWEC og Nasjonalt eksportråd.