Prodaja avtomobilov po vrsti pogona v Sloveniji v prvih desetih mesecih 2023